Бөлөк адабияттар


К. Жунушев
Күн дүйнө
Формат 205х290 мм,
88 стр.,400 сом

К. Жунушев
Күн дүйнө
Формат 205х290 мм,
132стр., 400 сом

Адептүүлүктүн эрежеси
Формат 215х300 мм,
56 стр., 300 сом

ЖЕҢИШ. ПОБЕДА.
Формат А 5, 72 стр.
300 экз., 300 с.

К. Чуковский
Киргойбос

Ж. Жапиев
Достошуу

Ж. Жапиев
Табият жана мерген

Жаны көйнөк

О. Пак
Эмне үчүн булут Бодон качты

О. Пак
Бо канткенде күлөт

А. Аяпова
Илька атасын кантип издеди

А. Аяпова
Илька кантип жашынмак ойноду

А. Аяпова
Сыйкыр таш

Эмне үчүн короз кыйкырганда күн чыгат

Кумарадагы киши
 

А. Аяпова
Жайкы жомоктор

А. Аяпова
Күзгү жомоктор

А. Аяпова
Кышкы жомоктор
 

Динозаврлар жөнүндө чындык

К. Зарлыкова
Сары ооз балапандар

Үчөөнүн эрдиги