ТАРЫХЫ

«Кутаалам» басмасы  2006-жылы негизделген. «Кутаалам» ЖЧК мектептердин жана мектепке чейинки мекемелердин окуу китептерин, кенже жана тестиер балдар үчүн көркөм адабий китептерин, плакаттарды, буклеттерди жана башка полиграфиялык продукцияларды басып чыгарууга адистештирилген. Бул мезгил аралыгында 300 наамдан ашуун китептер бир нече миңдеген нускада жарык көрдү, алардын көбү серияларга бириктирилген.

 

2011-жылы жаңы окуу программасы боюнча 1-класс үчүн окуу-методикалык комплексине өткөрүлгөн тендерди утуп, кыргыз, орус, өзбек,  жана тажик тилдеринде мектептер үчүн окуу китептерин басып чыгардык.

Жогорку класстан окуучулары үчүн кыргыз жана орус адабиятынын окуу китептери басууга берилди.

Басма тарабынан балдарды мектепке даярдоо боюнча төмөнкү окуу китептери түзүлдү:  орус тилинде окуган мектептер үчүн «Подготовка к букварю», «Математика для дошкольника», «Обучение изобразительному творчеству дошкольников» жана кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн «Алиппеге даярдоо», «Математикага даярдоо», «Көркөм өнөр чыгармачылык башаты».

Балдар бакчалары үчүн кыргыз жана орус тилдеринде «Үйрөнөм,билемин» окуу китебинин сериясы жарык көрдү.

2012-жылы кенже класстын окуучуларына арналып, өз мекенибиздин жазуучулары менен дүйнөлүк классикалык чыгармалары  топтолгон «Нурбилим» аттуу көлөмдүү хрестоматиясы жарыкка чыкты.

2017-жылы кыргыз жана орус мектептеринин кенже класстары үчүн хрестоматиялык 16 наамдагы китеп даярдалды.

2014-жылдан баштап кыргыз авторлорунун программалык чыгармалары кирген «Окуучунун китеп текчесине» сериясы жарык көрүүдө.

Басма живопись искусствосу боюнча 16 каталог даярдады.

Балдарга чет тилдерин үйрөнүү боюнча басма «Кыргыз-орус-англис сөздүгү сүрөттөрдө» аттуу сөздүктү түзүп, жарыкка чыгарды.

Мектепке чейинки жаштагы балдарга мамлекеттик тилди үйрөтүү үчүн «Кыргыз тили балдар үчүн» аттуу сүрөттүү окуу китебин басып чыгардык.

Басма балдардын тематикалык энциклопедиясынын 100 томдугун басып чыгаруу пландаштырган. Алардын 20 томдугу жарык көрдү.

Басма жогорудагы тизмеге кирбеген ар түрдүү бир нече китептерди басып чыгарган.

Биздин басма ошондой эле мектептин мугалимдерине, бала бакчалардын тарбиячыларына арналган ар түрдүү методикалык адабияттарды жана көрсөтмө окуу куралдарын түзүп, басып чыгарууга даярдайт. Булардан тышкары басма медициналык, экономикалык ж. б. коомдук турмушка керектелүүчү продукцияларды чыгаруу үчүн даярдыктардан өткөрөт.

Кызматчылардын бардыгы басма иштеринин тажрыйбалары менен тааныш, Гёте Институту (Германия) тарабынан уюштурулган квалификацияны жогорулатуу боюнча курстун сертификаттарын алышкан.