ЖАНЫ КИТЕПТЕР
Эмне үчүн булут Бодон качты
Ольга Пак
Бо канткенде күлөт
Ольга Пак
Илька атасын кантип издеди
Асель Аяпова
Илька кантип жашынмак ойноду
Асель Аяпова
БАЛДАР ҮЧҮН
Күн дүйнө
Каныбек Жунушев
Сыйкыр таш
Асель Аяпова
Летние сказки
Осенние сказки